No. Fair / Festival Place Vikaram Samwat 2018 2019 2020
1 Kite Festival Jaipur 13-14
Jan.
13-14
Jan.
13-14
Jan.
2 Camel Festival Bikaner Paush-S, (14-15) 31 Dec – 02 Jan. 19-21 Jan. 08-10 Jan.
3 Nagaur Fair
(Ramdeoji Cattle Fair)
Nagaur Magh-S, (7-10) 22-25 Feb. 10-13 Feb. 30 Jan-02
Feb.
4 Desert Festival Jaisalmer Magh-S, (13-15) 29-31 Jan. 17-19 Feb. 07-09 Feb.
5 Baneshwar Festival Baneshwar (Dungarpur) Magh-S, (11-15) 31 Jan. 19 Feb. 09 Feb.
6 Dhulandi Festival Jaipur 02 Mar. 21 Mar. 10 Mar.
7 Godwar Festival Pali 18-19
Mar.
06-07 Apr. 27-28
Mar.
8 Gangaur Fair Jaipur Chaitra-S (3-4) 18-19 Mar. 06-07 Apr. 27-28 Mar.
9 Mewar Festival Udaipur Chaitra-S (3-5) 18-20 Mar. 06-08 Apr. 27-29 Mar.
10 Mahaveerji Fair Sawai
Madhopur
Chaitra-S (9-15) 28 Mar. 18 Apr. 6 Apr.
11 Summer Festival Mt. Abu Vaishakh (13-15, Budh Purnima) 29-30 Apr. 17-18
May
06-07 May
12 Teej Festival Jaipur Shravan-S (3-4) 13-14 Aug. 03-04 Aug. 23-24 Jul.
13 Kajli Teej Bundi Bhadra-K (2-3) 28-29 Aug. 17-18
Aug.
05-06 Aug.
14 Abhaneri Festival Dausa 10-13 Sep. 29-30
Sep.
17-19 Sep.
15 Marwar Festival Jodhpur Asvinan-S (14-15) 23-24 Oct. 12-13
Oct.
30-31 Oct.
16 Ranakpur Festival Pali 25-26 Oct. 14-15
Oct.
01-02
Nov.
17 Matasya Festival Alwar Asvinan-S (8-9) 25-26 Nov. 25-26
Nov.
25-26 Nov.
18 Pushkar Fair Pushkar Ajmer Kartik-S (7-15) 15-23 Nov. 04-12 Nov. 22-30 Nov.
19 Chandrabhaga Fair Jhalawad Kartik-S-14 Magh-K-1 22-24 Nov. 11-13
Nov.
29 Nov.-01 Oct.
20 Bundi Festival Bundi 26-28 Nov. 15-17
Nov.
03-05 Nov.
21 Winter Festival Mount Abu Pausha 29-30 Dec. 29-30
Dec.
29-30 Dec.
22 Kolayat Fair Bikaner Kartik Poornima 21-23 Nov. 10-12
Nov.
28-30 Nov.